Sentralstyret

Ønskebarns sentralstyre leder foreningens virksomhet mellom generalforsamlingene, i tett samarbeid med daglig leder.

Ønskebarns sentralstyre 2019

.

Ønskebarns sentralstyre består av følgende medlemmer:

 
Tittel

 Navn

 E-post

Leder 

Karianne Bye, Oslo

 leder (at) onskebarn.no

Nestleder 

Karoline Opsahl, Akershus

 sentralstyret (at) onskebarn.no

Styresekretær

 Lise Boeck Jakobsen, Oslo

 sentralstyret (at) onskebarn.no

Webmaster

 Hans Petter Myrlie-Bjørn, Oslo

 webmaster (at) onskebarn.no      

Styremedlem     

 Katrine Holanger Haarberg, Auli

 sentralstyret (at) onskebarn.no

Styremedlem

 Jeanne Gregertsen, Vestfossen

 sentralstyret (at) onskebarn.no

 

 


 

Er du engasjert i ufrivillig barnløshet og har lyst til å bidra?

Da vil vi gjerne ha deg med som styremedlem i Ønskebarn!

Ønskebarn er stadig på jakt etter mennesker som er engasjert i temaer rundt ufrivillig barnløshet; for eksempel assistert befruktning, adopsjon, fosterhjem, ufrivillige aborter, sorg og omsorg, osv. Du kan gjerne ha kunnskaper innen informasjon, kommunikasjon, politikk, helse og liknende, men det viktigste er at du brenner for å hjelpe ufrivillig barnløse i Norge. Sammen med oss kan du være med på å gjøre en forskjell!

Ønskebarns sentralstyre har normalt seks/syv styremøter i løpet av et år. Det utbetales styrehonorar til medlemmene, og reisekostnader dekkes.

Dersom du er interessert, ta kontakt med valgkomiteen v/daglig leder Karianne Bye på telefon +47 480 85 103 eller post (at) onskebarn.no.

Hvis du ikke selv kan eller vil bli styremedlem, men vet om andre kandidater som egner seg, tar vi gjerne i mot tips fra dere.

Retningslinjer (utdrag fra Ønskebarns vedtekter)

 1. Foreningens sentralstyre skal bestå av en leder, en nestleder og en ansvarlig for foreningens hjemmesider. I tillegg skal det velges minst tre styremedlemmer, det totale antall styremedlemmer skal ikke overstige ti personer. Det bør også velges inntil fire varamedlemmer.
 2. Leder og nestleder velges enkeltvis, for en periode på to år, ved at leder velges det ene året og nestleder det påfølgende året. Ved suppleringsvalg på leder, helholdsvis nestleder, er valgperioden ett år. De øvrige sentralstyremedlemmene velges for ett år, og sentralstyret kan forøvrig konstituere seg selv.
 3. Sentralstyret er beslutningsdyktig når halvparten, og minst fire, av sentralstyrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

Sentralstyrets ansvar (utdrag fra Ønskebarns vedtekter)

 1. Lede foreningens virksomhet mellom generalforsamlingene, og ta opp enhver sak som det anser tjenlig til fremme av foreningens formål. 
 2. Ansette og avsette daglig leder.
 3. Fastsette retningslinjer, instrukser og vilkår for sekretariatets arbeid.
 4. Fastsette styreinstruks for den praktiske gjennomføringen av styrearbeid.
 5. Forvalte foreningens midler og utarbeide budsjetter.
 6. Forberede og kalle inn til generalforsamling, og sette opp dagsorden.
 7. Utføre generalforsamlingens beslutninger.
 8. Opprette og nedlegge utvalg.
 9. Fastsette retningslinjer for lokalavdelinger.
 10. Fastsette regler for foreningens hjemmesider og debattforum.
 11. Sentralstyret kan delegere arbeidsoppgaver til ad hoc grupper, daglig leder, lokalavdelinger, sekretariat og utvalg.

Vedtektene i sin helhet kan du lese her.

Drevet med EasyPublish CMS