Handlingsplan

Foreningens formål er å være talerør og støttespiller for ufrivillig barnløse og alle som strever og har strevd med å få egenfødte eller adopterte barn.

Ønskebarns handlingsplan 2019

Ønskebarn har tre fokusområder; politisk påvirkningsarbeid, organisasjonsutvikling og synliggjøring.

Handlingsplan 2019

Foreningens formål er å være talerør og støttespiller for ufrivillig barnløse og alle som strever og har strevd med å få egenfødte eller adopterte barn.

 

Politisk påvirkningsarbeid

 • Påvirke helsepolitikere og komiteer for å øke kunnskap, sikre et godt offentlig behandlingstilbud for ufrivillig barnløse og likestille ufrivillig barnløse med andre pasientgrupper.
 • Jobbe for at eggdonasjon blir tillatt i Norge og likestilt med sæddonasjon.
 • Jobbe for at enslige får rett til assistert befruktning i Norge.
 • Følge Regjeringens arbeid med bioteknologiloven.
 • Arbeide for økt kunnskap om de belastninger ufrivillig barnløshet og behandlingen medfører, og at dette blir håndtert i tråd med eksisterende retningslinjer på norske klinikker.
 • Jobbe for at det blir et krav til norske klinikker som tilbyr hjelp til ufrivillig barnløse om å ha veiledning til pasienter som vurderer assistert befruktning eller annen hjelp for sin barnløshet.
 • Påvirke fertilitetsklinikker, myndigheter og politikere til å bevilge midler til forskning om årsaker og behandling av ufrivillig barnløshet.
 • Jobbe for å forenkle adopsjonsprosessen og øke adopsjonsstøtten til 1G.
 • Belyse utfordringer og fremme gode prosesser mellom barnevern og fosterhjem.

 

Utvikling av organisasjonen

 • Bruke kommunikasjonsrådgiver/mediatrener i aktuelle saker
 • Formidle informasjon til ufrivillig barnløse om terapeuter som har spesiell erfaring med temaet ufrivillig barnløshet og psykiske belastninger.
 • Videreutvikle og fornye forum på Ønskebarns hjemmeside til kun å være tilgjengelig for betalende medlemmer.
 • Komme i kontakt med medlemmer og andre ufrivillig barnløse på uformelle kafétreff i hele landet.
 • Delta i internasjonalt samarbeid om ufrivillig barnløshet.
 • Samarbeide med og dra nytte av andre aktører innenfor ufrivillig barnløshet.
 • Utnytte nettsiden og sosiale medier for å øke medlemsmassen.
 • Søke å knytte til oss flere økonomiske støttespillere.
 • Gjennomføre en brukerundersøkelse om behandling i utlandet.
 • Benytte ekstern kompetanse for å styrke og utvikle organisasjonen.
 • Gå over til nytt medlemsregister.
 • Konkretisere og strukturere likemannsarbeid i foreningen.
 • Fornye layout på medlemsbladet.

 

Synliggjøring av ufrivillig barnløshet

 

 • Arrangere seminar i forbindelse med generalforsamlingen.
 • Arrangere seminar i Tromsø.
 • Arrangere temakveld om donor i Oslo.
 • Arrangere kafetreff (med og uten tema) flere steder i Norge.
 • Utgi fire utgaver av medlemsbladet Ønskebarn.
 • Synliggjøre ufrivillig barnløses livssituasjon med tap, sorg og retning videre i livet. Skape en møteplass for den gruppen.
 • Vise vår reklamefilm på reklamefrie dager på tv og på nettsiden.
 • Være synlig i media og delta i den offentlige debatten om ufrivillig barnløshet.

 

Handlingsplan 2019

 

 • Foreningens formål er å være talerør og støttespiller for ufrivillig barnløse og alle som strever og har strevd med å få egenfødte eller adopterte barn.
 • Politisk påvirkningsarbeid for gode behandlingstilbud
 • Bruke kommunikasjonsrådgiver/journalist i aktuelle saker
 • Gjennomføre møter med ny Helseminister, Helse og omsorgskomiteen og Barne-, familie og likestillingskomiteen på Stortinget.
 • Påvirke sentrale helsepolitikere for å øke kunnskap, sikre et godt offentlig behandlingstilbud for ufrivillig barnløse og likestille ufrivillig barnløse med andre pasientgrupper.
 • Jobbe for at eggdonasjon blir tillatt i Norge og likestilt med sæddonasjon.
 • Jobbe for at enslige får rett til assistert befruktning i Norge.
 • Følge Regjeringens arbeid med bioteknologiloven.
 • Arbeide for økt kunnskap om de belastninger ufrivillig barnløshet og behandlingen medfører, og at dette blir håndtert i tråd med eksisterende retningslinjer på norske klinikker.
 • Jobbe for at det blir et krav til norske klinikker som tilbyr hjelp til ufrivillig barnløse om å ha veiledning til pasienter som vurderer assistert befruktning eller annen hjelp for sin barnløshet.
 • Følge Norheim-utvalgets arbeid med prioriteringer i helsevesenet.
 • Påvirke fertilitetsklinikker, myndigheter og politikere til å forske på, bevilge midler til forskning om årsaker og behandling av ufrivillig barnløshet.

 

 Utvikling av organisasjonen

 

 • Formidle informasjon til ufrivillig barnløse om terapeuter som har spesiell erfaring med temaet ufrivillig barnløshet og psykiske belastninger.
 • Videreutvikle forum på Ønskebarns hjemmeside.
 • Komme i kontakt med medlemmer og andre ufrivillig barnløse på uformelle kafétreff i hele landet.
 • Ferdigstille og lansere ny løsning for hjemmesiden til Ønskebarn.
 • Delta i internasjonalt samarbeid gjennom Fertility Europe.
 • Samarbeide med og dra nytte av andre aktører innenfor ufrivillig barnløshet.
 • Utnytte nettsiden og sosiale medier for å øke medlemsmassen.
 • Søke å knytte til oss flere økonomiske støttespillere.

Synliggjøring av ufrivillig barnløshet

 

 • Arrangere seminar i forbindelse med generalforsamlingen.
 • Arrangere temakveld med Forsterhjemstjenesten på vårt kontor.
 • Utgi fire utgaver av medlemsbladet Ønskebarn.
 • Synliggjøre ufrivillig barnløse som går videre i livet uten barn.  
 • Vise vår reklamefilm på reklamefrie dager på tv og på nettsiden.
 • Ta videre kampanjen «Ta vare på din fertilitet».
 • Være synlig i media og delta i den offentlige samtalen om ufrivillig barnløshet.

 

 

Handlingsplan

Profesjonalisere politisk påvirkningsarbeid

Ønskebarn skal:

 • I større grad benytte kommunikasjonsrådgiver/journalist i aktuelle saker
 • Påvirke sentrale helsepolitikere for å øke kunnskap, sikre et godt offentlig behandlingstilbud for ufrivillig barnløse og likestille ufrivillig barnløse med andre pasientgrupper
 • Jobbe for at eggdonasjon blir tillatt i Norge og likestilt med sæddonasjon
 • Sikre endringer i bioteknologiloven.
 • Arbeide for økt kunnskap om de belastninger ufrivillig barnløshet og behandlingen medfører, og at dette blir håndtert i tråd med eksisterende retningslinjer på norske klinikker
 • Få organisasjonens saker på dagsorden i forbindelse med valgkampen
 • Følge opp den politiske gjennomføringen  "Adopsjon- til barnets beste"
 • Bidra til fokus på oppsigelsesvern og vern mot diskriminering for ufrivillig barnløse i arbeidslivet
 • Arbeide med organisasjonens politiske plattform

Utvikling av organisasjonen

Ønskebarn skal:

 • Formidle informasjon til ufrivillig barnløse angående behandling av psykiske belastninger
 • Videreutvikle organisasjonens forum
 • Komme i kontakt med medlemmer og andre ufrivillig barnløse på uformelle kafétreff i hele landet
 • Utvikle ny nettside
 • Delta i internasjonalt samarbeid gjennom Fertility Europe
 • Samarbeide med og dra nytte av andre aktører innenfor ufrivillig barnløshet
 • Utnytte nettsiden og sosiale medier for å øke medlemsmassen

Synliggjøring av ufrivillig barnløshet

Ønskebarn skal:

 • Arrangere inspirasjonsseminar i forbindelse med generalforsamlingen
 • Utgi fire utgaver av organisasjonens medlemsblad
 • Synliggjøre ufrivillig barnløse som går videre i livet uten barn
 • Produsere og distribuere plakater om kafétreff
 • Vise vår reklamefilm på reklamefrie dager på tv og på nettsiden
 • Utarbeide generell brosjyre om barnløshet og distribuere denne
 • Fullføre kampanjen "Ta vare på din fertilitet"
 • Delta i den offentlige samtalen om ufrivillig barnløshet
 • Etablere samarbeid med aktører innenfor fosterhjemsarbeid

 

Oppdatert: 2019

Drevet med EasyPublish CMS