Årsberetninger

Årsberetningene redegjør for alle forhold som er viktige for å bedømme Ønskebarns situasjon og forutsetninger for videre drift.

Ønskebarns årsberetning for 2013

Sentralstyrets og administrasjonens årsberetning for 2013

Årsberetning 2013

Drevet med EasyPublish CMS