Årsberetninger

Årsberetningene redegjør for alle forhold som er viktige for å bedømme Ønskebarns situasjon og forutsetninger for videre drift.

Ønskebarns årsberetning for 2012

Sentralstyrets og administrasjonens årsberetning for 2012.

Arsberetning 2012 (PDF: 33 k)

Drevet med EasyPublish CMS