Årsberetninger

Årsberetningene redegjør for alle forhold som er viktige for å bedømme Ønskebarns situasjon og forutsetninger for videre drift.

Ønskebarns årsberetning for 2008

Sentralstyrets og administrasjonens årsberetning for 2008.

Arsberetning 2008 (PDF: 35 k)

Drevet med EasyPublish CMS