Årsberetninger

Årsberetningene redegjør for alle forhold som er viktige for å bedømme Ønskebarns situasjon og forutsetninger for videre drift.

Ønskebarns årsberetning for 2011

2011 ble et år med mye politisk aktivitet, høringsuttalelser, avisinnlegg og diverse møter. Vi hadde et stramt økonomisk år for å spare penger til jubileumsåret 2012. Det ga et pent overskudd som gir trygghet for årets aktiviteter og videre drift.

Arsberetning 2011 (PDF: 79 k)

Drevet med EasyPublish CMS