Årsberetninger

Årsberetningene redegjør for alle forhold som er viktige for å bedømme Ønskebarns situasjon og forutsetninger for videre drift.

 • Ønskebarns årsberetning for 2013

  Annual report Sentralstyrets og administrasjonens årsberetning for 2013

 • Ønskebarns årsberetning for 2014

  Annual report Sentralstyrets og administrasjonens årsberetning for 2014

 • Ønskebarns årsberetning for 2012

  Annual report Sentralstyrets og administrasjonens årsberetning for 2012.

 • Ønskebarns årsberetning for 2011

  Annual report 2011 ble et år med mye politisk aktivitet, høringsuttalelser, avisinnlegg og diverse møter. Vi hadde et stramt økonomisk år for å spare penger til jubileumsåret 2012. Det ga et pent overskudd som gir trygghet for årets aktiviteter og videre drift.

 • Ønskebarns årsberetning for 2009

  Annual report Sentralstyrets og administrasjonens årsberetning for 2009.

 • Ønskebarns årsberetning for 2008

  Annual report Sentralstyrets og administrasjonens årsberetning for 2008.

 • FUBs årsberetning for 2007

  Annual report Sentralstyrets og administrasjonens årsberetning for 2007.

 • FUBs årsberetning for 2006

  Annual report Sentralstyrets og administrasjonens årsberetning for 2006.

 • FUBs årsberetning for 2005

  Annual report Regnskap FUB har hatt høyere driftsinntekter i 2005 enn tidligere år. Hovedforklaringen er at vi har ryddet opp i faktureringen av annonsørene. Tidligere ble det fakturert ett år på etterskudd og vi har hatt tap på noen gamle fordringer som vi ikke kan inndrive. Fra i år fakturerer vi ved årets begynnelse for inneværende år og dette har ført til ekstra høye annonseinntekter for 2005, men dette er et engangstilfelle.

 • FUBs årsberetning for 2004

  Annual report Virksomhet Foreningen for Ufrivillig Barnløse (FUB) ble stiftet i 1982. FUB er foreningen for de som strever med å få barn, for de som har akseptert at de ikke kan få barn, for de som adopterer og for de som har vært så heldige å ha fått det etterlengtede barnet

 • FUBs årsberetning for 2003

  Annual report Foreningen for Ufrivillig Barnløse (FUB) ble stiftet i 1982. FUB er foreningen for dem som strever med å få barn, dem som har akseptert at de ikke kan få barn, dem som adopterer og for dem som har vært så heldig å få det etterlengtede barnet.

Drevet med EasyPublish CMS