Oppstart nye sorggrupper i Oslo og Trondheim

Mange av oss som har vært ufrivillig barnløse en stund, erfarer at vår situasjon er vanskelig å snakke om, blant annet fordi sorgen er så lite håndfast. Ikke har vi en grav å gå til, ei heller et tidspunkt for når sorgen inntraff. Dessuten er det få som kjenner til og forstår vår spesielle situasjon.

De som har deltatt på Ønskebarns tidligere sorggrupper opplevde at gruppen med likesinnede var uvurderlig. Dette er også en samtalegruppe mellom likesinnede, ikke terapi. Man møter forståelse, respekt og får kunnskap om at sorgen er høyst reell og vesentlig å jobbe med. Og det beste av alt: alle syntes de fikk det bedre etterpå!

Hvem kan delta?

Alle som på en eller annen måte har slitt med å få barn og nå trenger hjelp til å gå videre i livet uten barn kan ha nytte og glede av å delta i denne gruppen. Kvinner eller menn, par eller enslige kan delta.

Kurset holdes i Oslo en hverdag på kveldstid. Det er best for alle at man er med fra starten og setter av tid til møtekveldene. Det kreves medlemskap i Ønskebarn.

Innhold

Blant temaer som vil bli tatt opp kan vi nevne: Hva holder meg tilbake fra å snakke åpent og direkte om vår situasjon? Temaer rundt skam, sjalusi, tap og sinne. Biologisk instinkt og kulturelt press. Parforhold og relasjoner til venner, familie og arbeidsplass. Kan noe gi mening nå? Hva, i tilfelle?

Kursets målsetting

At deltakerne anerkjenner og aksepterer alle sine egne følelser knyttet til denne spesielle sorgen, og at de ser at de kan leve meningsfylte liv videre. Med dette som ende-målsetting vil gruppen i stor grad ta utgangspunkt i deltakernes behov underveis.

Kursleder Julie M. Løddesøl (61):

  • initiativtaker og tidligere deltaker av Ønskebarns første sorggruppe
  • journalist og teaterviter, tidligere reporter i NRK, redaktør for scenekunst.no
  • leder også en meditasjonsgruppe

 

Møtested og oppstart

Oslo - Onsdag 26.februar 2020 kl 18.00 - 19.30
Ønskebarns kontor og møterom i Inkognitogaten 17, 0256 Oslo.


Trondheim - Torsdag 5. Mars kl 17.30 - 19.00
Galleri Mada, verftsgata 4, 7074 Trondheim

Oppfølgende møter ca. hver tredje uke i 9 uker.

 

Påmelding

Ring Ønskebarns kursansvarlig på 48085103 for nærmere informasjon og påmelding, eller send en epost til post@onskebarn.no innen 20. februar. Deltakelse koster kr 1500,- per person og du må være medlem av Ønskebarn for å delta. Påmelding er bindende. Max antall deltakere er åtte.
NB! Tilbudet kan bli avlyst dersom det blir for få påmeldte.

 

 

 

 

 

 

 

Drevet med EasyPublish CMS