Ja til eggdonasjon i Norge

 

Bioteknologirådet har vedtatt å anbefale regjeringen at eggdonasjon blir tillatt i Norge. – Ønskebarn er glad for at eggdonasjon kan bli tillatt i Norge, sier Lise Boeck Jakobsen, styreleder i Ønskebarn. – Den videre debatten må nå fokusere på hvordan vi skal utforme et norsk behandlingstilbud. 

 

Bioteknologirådet går inn for at eggdonasjon skal tillates i Norge, men flertallet bak forslaget setter flere restriksjoner for ordningen. Eggene skal doneres fra kvinner som har avsluttet fertilitetsbehandling (IVF-behandling), og de donerte eggene må befruktes med partners sæd. Et mindretall ønsket primært å tillate dobbeltdonasjon.

 

-          Et prinsipielt ja til eggdonasjon sikrer kvinner som har behov for denne behandlingen, et norsk tilbud. Det er bra, understreker Jakobsen.

 

-          Men skal vi først tillate eggdonasjon i Norge, må vi ha en ordning som faktisk sikrer et tilbud til de som har behov for det, fortsetter hun.  – Ordningen slik den er foreslått nå kan bety lang ventetid for par som trenger eggdonasjon, og den vil ikke være åpen for enslige.

 

Ønskebarn mener derfor at ordningen må utvides med flere typer donorer, i tillegg til å tillate donasjon av både egg og sæd om det er behov for det. Til det siste påpeker flertallet i rådet at det bør være en genetisk forbindelse mellom barn og én forelder.

 

-          Det er mulig å utforme en ordning som sikrer kjennskap til donor, slik vi i dag har åpne sæddonorer i Norge. Biologi alene sikrer nødvendigvis ikke et barns beste og godt forelderskap. Mange av dagens familiekonstellasjoner, som inkluderer adopsjon og fosterhjem, forteller om det, sier Jakobsen.

 

Melding først i 2016

Bioteknologirådet gir råd til regjeringen i forbindelse med revideringen av Bioteknologiloven. Det er signalisert fra Helsedepartementet at en stortingsmelding vil komme i 2016. Før den tid må regjeringspartiene bli enige seg i mellom, FrP er for eggdonasjon mens Høyre i sitt stortingsprogram for 2013-17 sier nei. Regjeringens støttepartier på Stortinget, KrF og Venstre sier henholdsvis et tydelig nei og et like tydelig ja.   

 

-          For Ønskebarn blir det viktig framover å delta i debatten om eggdonasjon, og være med å utforme et framtidig behandlingstilbud for eggdonasjon, avslutter Lise Boeck Jakobsen.

 

 

Drevet med EasyPublish CMS