Fosterhjem

Fakta om fosterhjem

På denne siden finner du utfyllende informasjon om fosterhjem.

 • Nyttige linker vedrørende fosterhjem

  Fosterhjem kvadrat Her har vi samlet en del linker som er relevante vedrørende fosterhjem.

 • Spørsmål og svar vedrørende fosterhjem

  Fosterhjem kvadrat Her har vi samlet en del relevante spørsmål og svar vedrørende fosterhjem.

 • Hvem kan bli fosterforeldre?

  Fosterhjem kvadrat Alle fosterbarn er ulike med tanke på alder, personlighet og omsorgsbehov. På bakgrunn av dette trengs det også et mangfold av fosterforeldre og fosterhjem.

 • Hvordan bli fosterhjem?

  Fosterhjem kvadrat Dersom du er interessert i at ditt hjem skal bli et fosterhjem, ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste. Alle henvendelser til fosterhjemstjenesten er uforpliktende.

 • Beredskapshjem

  Fosterhjem kvadrat Et beredskapshjem er et slags "spesialfosterhjem" som ivaretar barn som trenger et akutt tilbud om omsorg, og der det er ment at oppholdet skal være av kort varighet.

 • Besøkshjem

  Fosterhjem kvadrat Å være et besøkshjem innebærer å ta imot barn/unge med jevne mellomrom, for eksempel én eller flere helger per måned.

 • Opplæring og godkjenning av fosterhjem (PRIDE)

  Fosterhjem kvadrat Før man blir godkjent som fosterhjem må man gjennomføre et grunnleggende opplæringsprogram i regi av fosterhjemstjenesten. Dette opplæringsprogrammet kalles PRIDE.

 • Økonomisk godtgjøring

  Fosterhjem kvadrat Fosterforeldre mottar økonomisk godtgjøring for å dekke utgifter som er knyttet til fosterbarnet, samt en arbeidsgodtgjøring som varierer med barnets alder og oppgavens omfang.

 • Relevante lover og forskrifter

  Fosterhjem kvadrat Når man har bestemt seg for å bli fosterhjem er det mye å sette seg inn i. I denne artikkelen finnes linker til relevante lover og forskrifter som kan hjelpe dere i arbeidet med å bli kjent med lovverket, rettigheter og plikter i forbindelse med fosterhjemsordningen i Norge.

 • Tilknytningsproblematikk

  Fosterhjem kvadrat Tilknytningsproblematikk et tilbakevendende tema gjennom oppveksten til ethvert barn. For familier med fosterbarn eller adoptivbarn er denne tematikken særlig aktuell.

 • Hva er forskjellen på adopsjons- og fosterforeldre?

  Fosterhjem kvadrat Ved en adopsjon overtar de nye foreldrene både omsorgsansvaret og foreldreansvaret for barnet. Ved en fosterhjemsplassering har barneverntjenesten overtatt omsorgsansvaret for barnet, og de gir dette omsorgsansvaret videre til fosterforeldrene. De biologiske foreldrene beholder da foreldreansvaret for barnet, men de har ikke det daglige omsorgsansvaret.

 • Fosterbarnsadopsjon

  Adopsjon kvadratisk Fosterbarnadopsjon kan skje både med og uten de biologiske foreldrenes samtykke.

 • Livsbøker

  Fosterhjem kvadrat En livsbok er en bok for barn og unge som må oppholde seg borte fra sine biologiske foreldrene over tid.

Drevet med EasyPublish CMS