Ufrivillig barnløshet

Stress reduserer sjansen for å bli gravid

Kvinner som prøver å bli gravide ved kunstig befruktning, har mindre sjanse for å lykkes hvis de er stresset. Det viser en forskningsstudie fra Århus universitet i Danmark.

Forskningsleder Signe Ebbesen ledet studien av 800 kvinner.

Studien er nettopp publisert i det europeiske tidsskriftet Human Reproduction og viser at kvinner som får behandling for ufrivillig barnløshet, har mindre sjanse for å få barn hvis de har opplevd stress det siste året.

"Det ikke er hendelsene i seg selv som er avgjørende, men at kvinnen opplever det som en belastning", utdyper Signe Ebbesen.

Les mer her.

 

Oppdatert av: Webmaster, 10. juni 2009

Drevet med EasyPublish CMS