Ufrivillig barnløshet

Redusert fertilitet øker risikoen for misdannelser

Behandling for infertilitet synes å være forbundet med økt risiko for medfødte misdannelser, men infertilitet i seg selv kan også være en risikofaktor, viser en dansk fødselskohortstudie.

Barn født etter assistert befruktning har økt risiko for misdannelser i forhold til andre barn. Det er uklart om dette skyldes nedsatt fertilitet per se eller fertilitetsbehandlingen. I en dansk fødselskohortstudie ble forekomst av misdannelser hos barn, av subfertile foreldre, født uten infertilitetsbehandling, sammenliknet med forekomst hos barn født etter infertilitetsbehandling.

64 000 barn inngikk i studien. Levendefødte barn ble delt i tre grupper: barn født etter infertilitetsbehandling, barn av subfertile foreldre som oppnådde graviditet etter mer enn ett år uten slik hjelp, og andre barn. Sammenliknet med barn av fertile foreldre hadde barn av par med redusert fertilitet høyere forekomst av medfødte misdannelser. Forekomsten økte med økende tid til oppnådd graviditet. Infertilitetsbehandling ga en ytterligere økt risiko, særlig hos barn født etter intracytoplasmatisk spermieinjeksjon.

Les mer her.

 

Oppdatert av: Webmaster, 01. desember 2006

Drevet med EasyPublish CMS