Ufrivillig barnløshet

Mikroinjeksjon (ICSI)

Mikroinjeksjon, også kalt ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjeksjon), er en IVF-teknikk hvor én enkelt sædcelle velges ut og injiseres i et egg.

Assistert

Prøverørsbehandling med mikroinjeksjon (ICSI) er en metode som benyttes ved sterkt nedsatt sædkvalitet eller når kvinnens egg ikke har latt seg befrukte ved vanlig prøverørsbehandling (IVF).

ICSI-metoden benytter egg hentet ut etter hormonstimulering, som ved vanlig IVF. Mikroinjeksjon benyttes i nesten halvparten av alle tilfeller hvor det utføres prøverørsbehandling. Statistisk sett er sjansen for å lykkes med ICSI like stor som ved vanlig IVF.

Mikroinjeksjonsmetoden ble første gang tatt i bruk i Norge i 1995, og ble den gang ansett som en revolusjonerende teknikk for barnløse par der mannen hadde problemer knyttet til sædkvaliteten.

Overlege Gro Nylander ved Oslo universitetssykehus har uttalt om mikroinjeksjon: "Mikroinjeksjon er jo en fantastisk hjelp for menn som har svært få sædceller. Én eneste en kan være nok, så sant man får tak i den og kan sette den rett inn i egget. Metoden er mer ressurskrevende enn vanlig prøverørsbehandling. Det er blitt vanligere å prøve mikroinjeksjon også i tilfeller der mannen tilsynelatende har normal sædprøve, dersom det ikke oppnår graviditet ved vanlig IVF."

 

Oppdatert av: Webmaster, 22. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS