Ufrivillig barnløshet

Gjentatte ufrivillige aborter (habituell abort)

En kvinne får diagnosen habituell abort når hun har hatt tre eller flere påfølgende ufrivillige aborter i klinisk erkjente svangerskap med samme partner.

Barnloshet

Omtrent 1 % av alle gravide kvinner opplever tre eller flere ufrivillige aborter på rad. Av disse kvinner/par er mer enn 1/3 «friske», fordi risikoen for tre påfølgende ufrivillige aborter er 0,34% (15 % x 15 % x 15 %).

Fakta om habituell abort

  • Omtrent 500 norske kvinner får diagnosen habituell abort årlig.
  • Omtrent 2/3 av kvinner med habituell abort har (overveiende) hatt 1. trimester-aborter, dvs. t.o.m. svangerskapsuke 12. 1/3 opplever (overveiende) 2. trimester-aborter.
  • Omtrent 2/3 av kvinner med habituell abort har det vi kaller primær habituell abort, dvs. ingen tidligere fødsler (inkludert dødfødsler) før abortene. 1/3 har sekundær habituell abort.
  • I omtrent halvparten av tilfellene kan det ikke påvises noen «sikker» årsak til abortene.

Årsaker

Det finnes mange ulike årsaker til at gjentatte ufrivillige aborter inntreffer.

Genetiske årsaker

Genetiske årsaker påvises i omtrent 3-5 % av utrednings-tilfellene for habituell abort.

Eksempler på genetiske årsaker er Faktor V Leiden (APC-resistens), protein S- og protein C-mangel.

Immunologiske årsaker

Immunologiske årsaker påvises i omtrent 5-15 % av utrednings-tilfellene for habituell abort.

Eksempler på immunologiske årsaker er antifosfolipidsyndrom (APS) og neonatal alloimun trombocytopeni (NAIT).

Anatomiske årsaker

Anatomiske årsaker påvises i omtrent 5-25 % av utrednings-tilfellene for habituell abort.

Eksempler på anatomiske årsaker er svakheter i livmorhalsen og misdannelser i livmoren (todelt livmor, skillevegg i livmoren, sammenvoksninger i livmoren, bakoverbøyd livmor, muskelknuter i livmoren og polypper i livmoren).

Hormonelle årsaker

Det finnes en rekke hormonelle årsaker som antas å forårsake gjentatte ufrivillige aborter.

Eksempler på hormonelle årsaker er diabetes, lutealfasedefekt og stoffskiftesykdommer.

Utredning

Dersom du har fått diagnosen habituell abort har du og partneren din krav på utredning for tilstanden.

Under den første konsultasjonen vil legen ved hjelp av opplysninger fra dere og tidligere journaler forsøke å danne seg et overblikk over forløpet av de tidligere svangerskapene. Legen vil dessuten samle inn opplysninger om deres generelle helsetilstand, og om noen av dere er disponert for arvelige faktorer som kan påvirke utfallet av svangerskapene.

Videre vil det bli foretatt blodprøver for å kartlegge om årsaken til abortene er genetisk, immunologisk eller hormonell.

En gynekologisk undersøkelse med ultralyd blir foretatt for å kartlegge om årsaken til abortene skyldes fysiske defekter. I tillegg settes det inn saltvann i livmorhulen for å se etter for eksempel sammenvoksninger, muskelknuter og polypper.

Ved hjelp af resultatene fra de nevnte undersøkelsene, kan man vurdere hvilken behandling paret skal tilbys i påfølgende svangerskap.

I omtrent 50 % av tilfellene finner man ingen årsak til de gjentatte abortene.

Les mer

For mer informasjon om gjentatte ufrivillige aborter, se habituellabort.com.

 

Oppdatert av: Webmaster, 22. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS