Ufrivillig barnløshet

Hvilken fertilitetsklinikk bør man velge?

Om du sterkt ønsker deg barn - men trenger hjelp til å få til ditt ønskebarn - er du sannsynligvis utsatt for elegante, men ofte misledende markedsføring både fra private og offentlige IVF-klinikker i Norge og utlandet. Når man leser det man ønsker å se, nemlig ekstra høye graviditetsfrekvenser, føler man seg raskt på sporet til det vesentlige, nemlig en god fertilitetsklinikk.

Assistert

Hva er en god fertilitetsklinikk?

For et par som ønsker assistert befruktning, er ofte spørsmålet: "Hva er vår sjanse til å bli gravid?" 
Har ikke du selv spurt samme spørsmål mange ganger? Det ville ikke vært rart, fordi en graviditet i de barnløses øyne alltid betyr en stor mave med etterfølgende fødsel, eller nesten alltid en etterfølgende fødsel.

Om du stilte spørsmålet litt annerledes kunne resultatet blitt et helt annet. Nemlig ved å spørre: "Hva er vår sjanse til å føde et barn etter behandlingen?"

En graviditetssjanse kan defineres på mange måter. I tabellen under kan du se at klinikk 1 kan skilte med en høy graviditetsfrekvens på 50 % bare ved å ta en supersensitiv graviditetsprøve fra blodet, mens fødselsfrekvensen bare er 25 %. Ved klinikk nummer 2 er det flere som føder barn, men graviditetsfrekvensen er lavere fordi den baseres på en mindre ømfintlig urinprøve som dessuten tas 4 dager senere. Hvilken klinikk hadde du valgt, nr 1 eller 2 om du visste fødselsfrekvensen?

Dager etter egghøsting  Type prøve Klinikk 1 Klinikk 2
 14  blodprøve  50 % gravide  
 18  urinprøve    34 % gravide
 Fødsler    25 %  27 %

 

Det er bra å være optimistisk, men ikke på grunnlag av falske forhåpninger.

Det riktige spørsmålet man bør stille er følgende: "Hva er vår sjanse til å føde et friskt barn?" Når du finner frem til en klinikk med en høy fødselsfrekvens, men samtidig med en lav flerlingefrekvens, er man riktig på spor til noe vesentlig. 

Resultater fra nesten alle europeiske land, og fra alle nordiske IVF-klinikker, samles hvert år av den store europeiske fertilitetsforeningen ESHRE (European Society for Human Reproduction), og publiseres årlig i det anerkjente medisinske tidskriftet Human Reproduction. Resultater publisert for 1998 gir interessant lesning om du ønsker et bilde om i hvilket land man bør søke behandling.

Om du stiller spørsmålet: "Hva er vår sjanse til å bli gravid?", viser tallene publisert av ESHRE følgende:

IVF  Antall fullførte forsøk  Gravid
Sverige 2.921 35,1 %
Norge 1.872 32,2 %
Finland 2.432 31,0 %
Danmark 4.238 28,2 %

 

ICSI Antall fullførte forsøk Gravid
Sverige 2.972 31,9 %
Norge 870 29,3 %
Finland 1.772 28,4 %
Danmark 1.861 28,1 %

 

Spør du derimot: "Hva er vår sjanse til å føde et barn?", blir resultater som følger:

IVF Antall fullførte forsøk Gravid
Norge 1872 27,4%
Sverige 2921 27,2%
Danmark 4238 24,7%
Finland 2432 23,4%

 

ICSI Antall fullførte forsøk Gravid
Norge 870 25,4%
Sverige 2972 25,4%
Danmark 1861 22,8%
Finland 1772 21,3%

 

Spør du: "Hvor lav er trillingfrekvensen?", blir resultatet som følger:

IVF og ICSI Trilling fødsler
Finland 0,1 %
Sverige 0,2 %
Norge 0,5 %
Danmark 1,0 %

 

Kilde: Human Reproduction vol 16 nr 11 Nov 2001 

Ofte føler pasienten hastverk med å komme i gang med IVF-behandlingen. Man har gjerne forsøkt å få barn på naturlig måte over lengre tid, og nå som hjelpen er innen rekkevidde, bil man ha den raskt. Ta deg likevel tid til å velge riktig IVF-klinikk. Sørg for å velge en klinikk som du føler deg komfortabel med, som kan vise til gode resultater, og som ikke har for lang ventetid. Ideelt sett bør ventetiden ikke være mer enn 3 måneder dersom kvinnen har passert 30 år. En noe lengre ventetid kan forsvares dersom ventelisten man står på er sikker, og det er gitt et klart og tidsberammet behandlingstilbud.

Assistert befruktning i form av IVF eller ICSI har vist seg som de mest effektive behandlingsformer for de fleste problemstillinger som forårsaker ufrivillig barnløshet. Jo eldre en kvinne er, jo mer haster det å ta i bruk disse metodene, fordi resultatene er markant dårligere etter at kvinnen har fylt 35 år. 

Til slutt kan det gis følgende råd ved valg av IVF-klinikk: Nærhet til og god kommunikasjon med behandlende IVF-klinikk veier tyngre enn noen få graviditetsprosenter i valget av behandlingssenter. IVF-behandling er følelsesladet og komplisert, og krever omsorg og lett tilgjengelig tilsyn. 

Det er åpenbart at norske par trygt kan søke behandling i eget land om de bare stiller de riktige spørsmål.

 

Av: Avdelingsoverlege Johan T. Hazekamp

Drevet med EasyPublish CMS