Ufrivillig barnløshet

Behandlingsmetoder for ufrivillig barnløshet

Det finnes mange ulike behandlingsmetoder for ufrivillig barnløshet. Avhengig av diagnose og svangerskapshistorikk kan det være aktuelt å behandle barnløsheten i form av for eksempel medikamenter, kirurgiske inngrep, assistert befruktning eller alternativ behandling, eventuelt en kombinasjon av disse behandlingsmetodene.

Barnloshet

Medikamenter

I en del tilfeller kan medikamenter benyttes som behandlingsmetode for ufrivillig barnløshet.

Eksempler på medikamentell behandling ved ufrivillig barnløshet

  • Bruk av medikamenter som inneholder virkestoffet metformin, som øker virkningen av insulin, kan gi bedre blodsukkerkontroll, vektreduksjon, nedsatt produksjon av androgene hormoner, regelmessig menstruasjon og dermed økte muligheter for å bli gravid (PCOS)
  • Medikamenter som inneholder virkestoffet klomifen, fremmer eggløsningen og øker dermed muligheten for å bli gravid (PCOS og endometriose)
  • Dersom det er påvist blodlevringsforstyrrelser, kan blodfortynnende medikamenter bidra til å redusere risikoen for blodpropper i svangerskapet (for eksempel Faktor V Leiden)

Kirurgiske inngrep

I en del tilfeller kan kirurgiske inngrep benyttes som behandlingsmetode for ufrivillig barnløshet.

Eksempler på kirurgiske inngrep ved ufrivillig barnløshet

  • Fjerning av cyster på eggstokkene (PCOS
  • Fjerning av endometrium utenfor livmoren (endometriose)
  • Kirurgisk korreksjon av misdannelser i livmoren (habituell abort)

Assistert befruktning

Assistert befruktning er en samlebetegnelse på en rekke medisinske metoder som blir anvendt for å unnfange barn på andre måter enn ved samleie.

Eksempler på metoder for assistert befruktning ved ufrivillig barnløshet

  • Befruktning utenfor kroppen, såkalt in vitro fertilisering (IVF), kan benyttes som behandlingsmetode for ufrivillig barnløshet dersom en kvinne eller en mann er befruktningsudyktig eller ved uforklarlig befruktningsudyktighet
  • Inseminasjon kan kan være aktuelt når mannen er befruktningsudyktig eller selv har eller er bærer av en alvorlig arvelig sykdom

Alternativ behandling

I tillegg til den tradisjonelle skolemedisinen kan man benytte ulike alternative behandlingsmetoder for ufrivillig barnløshet, for eksempel akupunktur, homeopati og fotsoneterapi. Ulike naturpreparater (urter, vitaminer og mineraler) har muligens også effekt, for eksempel grønn te, Wild Yam, og liknende.

 

Oppdatert av: Webmaster, 22. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS