Ufrivillig barnløshet

In vitro fertilisering (IVF)

In vitro fertilisering (IVF) innebærer at ett eller flere egg hentes ut fra kvinnens eggstokker og befruktes av mannens sæd i en glass-skål, for siden å føres opp i kvinnens livmor der det befruktede egget fester seg til livmorslimhinnen og deretter utvikles videre som ved en naturlig befruktning.

Assistert

Befruktning utenfor kroppen er en behandlingsform som kan benyttes dersom en kvinne eller en mann er befruktningsudyktig eller ved uforklarlig befruktningsudyktighet, tilfeller der man til tross for utredning ikke kan finne årsaken til infertiliteten verken hos mannen eller kvinnen.

Hvem trenger IVF?

Den vanligste årsaken til at man tilbyr IVF ved ufrivillig barnløshet, er at kvinnen mangler eggledere eller at hennes eggledere er skadet ved sykdom og/eller ved svangerskap utenfor livmoren. Sædcellene når da ikke fram til egget, og egget kan følgelig ikke bli befruktet eller forflytte seg til livmoren.

Hvordan foregår IVF?

Oslo universitetssykehus beskriver følgende eksempel på behandlingsforløp ved IVF-behandling:

 1. Søknad om behandling mottas
 2. Søknad vurderes av IVF-lege
 3. Paret settes på venteliste og det sendes ut innkalling til forundersøkelse
 4. Forundersøkelse gjennomføres
 5. Avtale om behandling utformes
 6. Kvinnen starter med bruk av nesespray
 7. Menstruasjonen inntreffer senest 3 dager før oppstart med hormonsprøyter. Dagen for oppstart av hormonsprøyter tar man blodprøve, og fortsetter samtidig med nesespray.
 8. Kontroll med blodprøve om morgenen og ultralyd senere samme dag
 9. Eggløsningssprøyte settes om kvelden og bruk av nesespray opphører
 10. Egguttak 34-38 timer etterpå, samtidig som sædprøve leveres fra mannen
 11. Laboratoriet kontaktes dagen etter egguttaket
 12. Innsetting av befruktede egg 2 dager etter egguttak
 13. 14 dager etter egguttak tas blodprøve for å undersøke om graviditet foreligger

Ved IVF hentes eggene (vanligvis 4 til 10 egg) ut fra eggstokken med en tynn nål som føres inn gjennom skjeden. Kvinnen er delvis våken under uthentingen, og man gir smertestillende midler samt lokalbedøvelse på stikkstedet. Mannen leverer sperm samtidig som eggene tas ut. Egg og sædceller føres sammen i en glasskål som inneholder væske som ligner på kroppens egen (vekstmedium), og det hele plasseres i et spesielt skap. Temperaturen i skapet tilsvarer vanlig kroppstemperatur, og skapet har i tillegg tilpassede verdier av biologisk gasstrykk og fuktighet. Etter omtrent 2 døgn, når egget har nådd 8-cellestadiet, undersøkes det om egget har blitt befruktet og har begynt å dele seg. Befruktede egg (embyo) suges opp i et meget tynt plastrør som føres opp via skjeden og livmorhalsen inn i livmoren. Denne prosedyren er enkel og medfører ikke noe ubehag for kvinnen. Jo flere egg som settes inn, desto større er sannsynligheten for svangerskap. Settes det inn mange egg, tre eller flere, er imidlertid sannsynligheten for flerlingesvangerskap såpass stor, og komplikasjonene ved slike svangerskap er så store, at man ved de fleste fertilitetsklinikker nå ikke setter inn mer enn to egg. Etter egginnsetting overtar naturen og dersom graviditet oppstår, kommer den til å utvikles og forhåpentlig føre frem til en fødsel.

Nedfrysing av embryo

Hvis paret ved et IVF-forsøk har flere enn 2 gode embryoer, kan disse fryses ned i inntil 3 år og benyttes i påfølgende behandlinger.

Sannsynlighet for å lykkes

Statistisk sannsynlighet for å lykkes med IVF-behandling på et norsk offentlig sykehus er omtrent 25 % per forsøk.

Omtrent 65 % lykkes etter tre fullførte forsøk.

Hva koster IVF?

Ved IVF-behandling på et offentlig norsk sykehus får du dekket inntil 3 uthentingsforsøk fra det offentlige. Man betaler kr. 1.500,- i egenandel per forsøk, og kr. 280,- i konsultasjonsegenandel for enkelte konsultasjoner.

I tillegg kommer utgifter til medisiner. Pasientene må selv legge ut for innkjøp av medikamenter, og kan i etterkant søke om å få refundert de medisinutgifter som overstiger kr. 15.000,-. I snitt har man omtrent kr. 10.000,- i medisinutgifter per forsøk. For å få refundert utgifter må man ta vare på alle kvitteringer!

Med andre ord, du betaler maksimalt kr. 19.500,- (kr. 15.000,- + 3 x kr. 1.500,-), resten skal du få refundert.

Hvilken IVF-klinikk bør man velge?

Avdelingsoverlege Johan T. Hazekamp argumenterer for valg av fertilitetsklinikk her.

 

Oppdatert av: Webmaster, 22. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS