Ufrivillig barnløshet

Utredning ved ufrivillig barnløshet

Man defineres som ufrivillig barnløs etter ett års prøving uten å bli gravid. Utredning ved ufrivillig barnløshet (infertilitet) kan kartlegge årsakene til manglende graviditet. I 1/3 av tilfellene ligger årsakene hos kvinnen, i 1/3 av tilfellene hos mannen, og i 1/3 er manglende graviditet en kombinasjon av både kvinnen og mannen.

Barnloshet

Ufrivillig barnløshet er et problem som berører begge parter i et parforhold. Årsaken kan ligge hos kvinnen, hos mannen eller hos begge to. Det er defor viktig at man gjennomfører utredningen sammen.

Utredningen for ufrivillig barnløshet er vanligvis unnagjort i løpet av ett år.

Ved uteblitt graviditet etter ett års prøving er det naturlig å oppsøke primærlegen. Ettersom fertilitetsarbeid er for spesialister, vil legen henvise dere videre til sykehus/spesialist.

Intervju

I utredningens startfase foretar man ulike samtaler med legen.

Kvinnen

Ved utredning for ufrivillig barnløshet vil legen vanligvis forsøke å kartlegge følgende forhold ved kvinnen:

 • Generelle bakgrunnsopplysninger som navn, alder og yrke
 • Din generelle helsetilstand; røyk- og alkoholvaner, stress, vekt og slanking
 • Om du tidligere har vært gravid, og om dette eventuelt var med tidligere eller nåværende partner
 • Om du har født barn, og om barnets far er en tidligere eller nåværende partner 
 • Om det tidligere tok lang tid å bli gravid
 • Hvilken prevensjon du har brukt og når du sluttet med prevensjon sist 
 • Din alder ved første menstruasjon 
 • Din menstruasjonssyklus; hvor ofte den kommer og hvor lenge den varer 
 • Om du har smerter ved menstruasjonen 
 • Om du har smerter ved samleie 
 • Om tidligere underlivssykdommer, for eksempel klamydia og gonoré
 • Om andre tidligere sykdommer 
 • Om du har noen sykdommer nå, for eksempel diabetes 
 • Om du bruker faste medikamenter

Mannen

Ved utredning for ufrivillig barnløshet vil legen vanligvis forsøke å kartlegge følgende forhold ved mannen:

 • Generelle bakgrunnsopplysninger som navn, alder og yrke 
 • Om du har barn fra tidligere eller nåværende forhold 
 • Om du har underlivssykdom eller skade fra tidligere, for eksempel testikkel- eller prostatabetennelse, eller om du har annen tidligere sykdom av betydning for barnløshet 
 • Om du har vært operert for brokk eller testikler som ikke har kommet ned i pungen 
 • Om du har hatt kusma som voksen med hevelse og smerte i pungen
 • Om du bruker faste medikamenter

Begge

Ved utredning for ufrivillig barnløshet vil legen vanligvis forsøke å kartlegge følgende forhold ved begge:

 • Hvor lenge dere har forsøkt å bli gravid
 • Om dere har regelmessig samliv eller om en av dere er borte i lengre perioder
 • Hvor ofte dere har samleie
 • Om dere har forsøkt å samordne samleie og antatt eggløsningstidspunkt 
 • Om det er problemer med å gjennomføre samleie eller problemer med sæduttømning ved samleie

Undersøkelser 

I tillegg til å stille spørsmål vil legen foreta medisinske undersøkelser av dere.

Kvinnen

Ved utredning for ufrivillig barnløshet vil legen vanligvis undersøke følgende ved kvinnen:

 • Generelle undersøkelser som høyde og vekt 
 • Hormonundersøkelse for å kartlegge om det foregår eggutvikling og eggløsning, samt sjekk av fysiske tegn på hormonelle forstyrrelser som økt behåring 
 • Ultralydundersøkelse av livmoren og eggstokkene
 • Eventuell hysteroskopiundersøkelse; man undersøker livmoren etter å ha sprøytet inn væske, legen ser etter polypper, misdannelser og muskelknuter
 • Gynekologisk undersøkelse dersom dette anses som nødvendig
 • Laparoskopi (kikkhullsundersøkelse) av egglederne. Dersom utredningen viser annen forklarende årsak til barnløsheten som tilsier at dere trenger assistert befruktning for å oppnå graviditet, kan man avstå fra å gjøre laparoskopiundersøkelsen, ettersom undersøkelsen kan føles krevende for kvinnen og resultatet av undersøkelsen ikke nødvendigvis vil innvirke på behandlingen. Laparskopi er ofte den naturlige avslutning på utredningen av kvinnen.

Mannen

Ved utredning for ufrivillig barnløshet vil legen vanligvis undersøke følgende ved mannen:

 • Undersøkelse av ytre kjønnsorganer, spesielt testiklene og sædstrengene 
 • Undersøkelse av prostatakjertelen med tanke på infeksjon eller knuter 
 • Sædanalyse

Les mer om mannlig infertilitet her.

IVF som behandling

Ved uforklarlig barnløshet kan IVF være nyttig ikke bare som behandling, men også som utredningsmetode. Et IVF-forsøk vil gi god informasjon om eggløsnings- og sædproblematikk, samtidig som IVF representerer en endelig test på om graviditet kan oppnås. Hvis egget fertiliseres, kan årsaken være implantasjonsproblemer. Ved nedsatt sædkvalitet vil et IVF-forsøk kunne gi et klart svar på om sæd er fertil eller ikke.

Animasjon om fertilitetsutredning

Den følgende videoen viser en animasjon som forklarer hele prosessen ved fertilitetsutredning (videoen er gjengitt med tillatelse fra den norske fertilitetsklinikken Medicus).

  

Oppdatert av: Webmaster, 22. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS