Ufrivillig barnløshet

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

PCOS er en tilstand med flere (poly) væskefylte hulrom (cyster) i eggstokkene (ovariene). Cystedannelsen forstyrrer eggstokkenes funksjon og fører derved til hormonforstyrrelser. Det klassiske symptombildet består av unormal hårvekst på kropp og ansikt (hirsutisme), kviser (akne), manglende eller sparsomme menstruasjoner, overvekt og barnløshet. PCOS rammer omtrent 5 % av kvinner i befruktningsdyktig alder.

Barnloshet

PCOS kan debutere når som helst i befruktningsdyktig alder, men for mange skjer det sent i tenårene. Arvelige forhold ser ut til å være av betydning for utviklingen av PCOS. Dersom tilstanden finnes hos mor eller søster, har man økt risiko for å få diagnosen selv.

Kvinner med PCOS, særlig overvektige, har forhøyet risiko for utvikling av ulike følgesykdommer, for eksempel diabetes og hjerte-kar-sykdommer.

Symptomer

I hvilken grad en kvinne erfarer symptomer på PCOS avhenger av hvor følsom den enkelte kvinne er for hormonubalansen i kroppen. Kvinner med PCOS har ofte en eller flere følgende symptomer.

Unormal hårvekst

Unormal hårvekst på kropp og ansikt (hirsutisme) rammer omtrent 70 % av kvinnene med PCOS. Den uønskede behåringen består typisk i skjeggvekst, hårvekst mellom brystene, på innsiden av lårene og fra skambeinet i midtlinjen til navlen.

Uren hud

Mange kvinner med PCOS plages med uren hud i form av kviser (akne).

Menstruasjonsforstyrrelser

Manglende menstruasjon (amenoré) og blødningsforstyrrelser rammer omtrent 80 % av kvinnene med PCOS. 20 % har normal menstruasjonssyklus.

Undervektige kvinner med PCOS har ofte en menstruasjonssyklus preget av meget lange intervaller eller totalt fravær av menstruasjonen. I enkelte tilfeller påvises paradoksalt nok meget korte intervaller.

Overvektige kvinner med PCOS har ofte en menstruasjonssyklus preget av lange eller uregelmessige intervaller.

Overvekt

Det antas at omtrent 75 % av kvinner med PCOS er overvektige. Fedmen samler seg først og fremst rundt midjen. De fleste er normalvektige frem til de får menstruasjonen. Vektøkningen inntrer som regel fra omtrent 15 års alder og frem til tidlig i 20-årene.

Overvekt forverrer ofte sykdomsbildet ved PCOS. Vektreduksjon fungerer dermed som behandlingsmetode for overvektige kvinner med PCOS.

Ufrivillig barnløshet

Mange kvinner med PCOS har problemer med å bli gravid, som følge av blant annet eggløsnings- og menstruasjonsforstyrrelser. Ofte stilles PCOS-diagnosen i forbindelse med utredning for ufrivillig barnløshet (infertilitet).

Årsaker

PCOS antas å være en arvelig tilstand som oppstår i eggstokkene. Kvinner med PCOS har unormale variasjoner i nivået av østrogen (kvinnelig kjønnshormon) i løpet av en menstruasjonssyklus. Konstant forhøyet østrogennivå stimulerer til utskillelse av frigjøringshormonet LH som bidrar til cystedannelse i eggstokkene og økt produksjon av mannlige kjønnshormoner. Mange av symptomene kan tilskrives nettopp de mannlige kjønnshormonene (androgener). Hormonforstyrrelsen fører også til manglende eggløsning, med uregelmessige blødninger og ufrivillig barnløshet som resultat.

Overvekt forverrer ofte sykdomsbildet ved PCOS. Vektreduksjon fungerer dermed som behandlingsmetode for overvektige kvinner med PCOS.

En viktig del av sykdomsbildet ved PCOS, er at det med årene utvikler seg forstyrrelser i forbrenningen, såkalte metabolske endringer som påvirker sukkeromsetningen i kroppen. Forholdsvis mange med PCOS utvikler diabetes. I tillegg har mange høyt kolesterol og blodtrykk. Alle disse forholdene er risikofaktorer for å utvikle hjerte-kar-sykdom senere i livet. Foruten å behandle symptomene på PCOS er det derfor viktig å sette i verk tiltak som minsker risikoen for fremtidig alvorlig sykdom.

Utredning

Ta kontakt med primærlegen din dersom du og partneren din har forsøkt å få barn lenge uten resultat, og dere mistenker at du har PCOS.

Legen vil først kartlegge sykehistorien din. Videre vil det bli foretatt en gynekologisk undersøkelse, vanligvis uten funn, og det vil rutinemessig bli tatt blodprøver for å utelukke andre diagnoser og kartlegge verdiene av ulike hormoner, for eksempel østrogen.

En ultralydundersøkelse vil bli foretatt, og dersom man finner cyster på eggstokkene kan dette bidra til å bekrefte mistanken om at det foreligger PCOS.

Undervektige kvinner med PCOS har ofte lavt østrogennivå. Ved utredning påvises ofte en tynn livmorslimhinne. Ofte er kvinnens menstruasjonssyklus preget av meget lange intervaller eller totalt fravær av menstruasjonen. I enkelte tilfeller påvises paradoksalt nok meget korte intervaller.

Overvektige kvinner med PCOS har ofte et forhøyet østrogennivå. Ved utredning påvises ofte en tykk livmorslimhinne. Ofte er kvinnens menstruasjonssyklus preget av lange eller uregelmessige intervaller.

Behandling som øker sannsynligheten for å bli gravid

Mange kvinner med PCOS oppnår redusert sykdomsbilde utelukkende ved å gå ned i vekt. Andre har behov for ulike behandlingsmetoder.

Vektreduksjon 

For mange overvektige kvinner med PCOS er den eneste nødvendige behandlingen å gå ned i vekt. Ved en vektreduksjon på 5-10 %, normaliseres menstruasjonssyklusen hos mange, og eggløsninger opptrer igjen slik at graviditet kan oppnås hos omtrent 20-60 %. En vektreduksjon vil dessuten styrke selvbildet, fjerne eventuell depresjonsfølelse, gjenskape følelse av kontroll, og ikke minst redusere risikoen for følgesykdommer som hjerte-kar-sykdommer.

Medikamenter

Bruk av medikamenter som inneholder virkestoffet metformin, som øker virkningen av insulin, kan gi bedre blodsukkerkontroll, vektreduksjon, nedsatt produksjon av androgene hormoner, regelmessig menstruasjon og dermed økte muligheter for å bli gravid.

Ved sterkt graviditetsønske og manglende eller uregelmessig menstruasjon kan man benytte medikamenter som inneholder virkestoffet klomifen (for eksempel Pergotime), som fremmer eggløsningen. Slik medikamentbruk vil gi eggløsning hos omtrent 50-60 % og graviditet hos omtrent 30 %. Behandlingen gir økt risiko for flerlingesvangerskap (omtrent 3 %).

Behandling med klomifen er ikke alltid tilstrekkelig for å etablere eggløsning. Som supplement kan det da gis injeksjoner av hormonet FSH.

Kirurgisk behandling

Ved kikkhullsoperasjon kan man "brenne vekk" cystene på eggstokkene som ledd i behandlingen mot ufrivillig barnløshet. Som oftest anbefales det imidlertid å prøve ut andre behandlingsalternativer, som vektreduksjon og medikamenter, før eventuelle kirurgiske inngrep.

Assistert befruktning 

Dersom man har prøvd behandlingsformene nevnt ovenfor i lengre tid uten å oppnå graviditet, kan det bli aktuelt å behandle barnløsheten ved hjelp av assistert befruktning i form av inseminasjons- eller prøverørsbehandling.

 

Oppdatert av: Webmaster, 22. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS