Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på ett eller flere barn som av ulike årsaker for en kortere eller lengre periode ikke har mulighet til å bo hos sine biologiske foreldre.

Spørsmål og svar vedrørende fosterhjem

Her har vi samlet en del relevante spørsmål og svar vedrørende fosterhjem.

Hvilke krav stilles til dem som skal bli fosterforeldre?

Alle fosterbarn er ulike med tanke på alder, personlighet og omsorgsbehov. På bakgrunn av dette trengs det også et mangfold av fosterforeldre og fosterhjem. Les mer om hvem som kan bli fosterforeldre her.

Hvordan går vi frem for å bli fosterforeldre?

Dersom du er interessert i at ditt hjem skal bli et fosterhjem, ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste. Les mer om hvordan man kan bli fosterhjem her.

Hvilke lover og regler gjelder ved fosterhjemsplassering?

Flere ulike lover og forskrifter definerer rettigheter og plikter i forbindelse med fosterhjemsplassering i Norge. Les mer om relevante lover og forskrifter her.

Hva er Bufdir?

Bufdir er en forkortelse for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, det øverste organet i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Bufdir er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Les mer om Bufdir her.

Hva er Bufetat?

Bufetat er en forkortelse for Barne-, ungdoms- og familieetaten, et forvaltningsorgan under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Bufetat sin hovedoppgave er å se til at barn, ungdom og familier får hjelp, støtte og god informasjon innenfor etatens arbeidsområder. Bufetats ansvarsområder innbefatter blant annet adopsjon og fosterhjem. Les mer om Bufetat her.

Hva er et beredskapshjem?

Et beredskapshjem er et slags "spesialfosterhjem" som ivaretar barn som trenger et akutt tilbud om omsorg, og der det er ment at oppholdet skal være av kort varighet. Les mer om beredskapshjem her.

Hva er et besøkshjem?

Å være et besøkshjem innebærer å ta imot barn/unge med jevne mellomrom, for eksempel én eller flere helger per måned. Les mer om besøkshjem her.

Hva er PRIDE?

PRIDE er et grunnleggende opplæringsprogram i regi av fosterhjemstjenesten, som må gjennomføres før man blir godkjent som fosterhjem. Les mer om opplæring og godkjenning av fosterhjem her.

Har man rett til økonomisk godtgjøring ved fosterhjemsplassering?

Ja, fosterforeldre mottar økonomisk godtgjøring for å dekke utgifter som er knyttet til fosterbarnet, samt en arbeidsgodtgjøring som varierer med barnets alder og oppgavens omfang. Les mer om økonomisk godtgjøring ved fosterhjemsplassering her.

Hva er forskjellen på adopsjons- og fosterforeldre?

Ved en adopsjon overtar de nye foreldrene både omsorgsansvaret og foreldreansvaret for barnet. Ved en fosterhjemsplassering overtar fosterforeldrene omsorgsansvaret, mens de biologiske foreldrene beholder foreldreansvaret for barnet. Les mer om forskjeller på adopsjons- og fosterforeldre her.

Kan jeg adoptere et barn jeg er fosterforelder til?

Ja, fosterbarnsadopsjon kan skje både med og uten de biologiske foreldrenes samtykke. Les mer om fosterbarnsadopsjon her.

Hva er en livsbok?

En livsbok er en bok for barn og unge som må oppholde seg borte fra sine biologiske foreldrene over tid. Les mer om fosterbarns livsbøker her.

Jeg trenger noen å prate med, hvem kan jeg kontakte?

Ønskebarn driver en egen rådgivningsttjeneste for ufrivillig barnløse. Les mer om rådgivningstjenesten vår her.

 

Oppdatert av: Webmaster, 27. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS