Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på ett eller flere barn som av ulike årsaker for en kortere eller lengre periode ikke har mulighet til å bo hos sine biologiske foreldre.

Beredskapshjem

Et beredskapshjem er et slags "spesialfosterhjem" som ivaretar barn som trenger et akutt tilbud om omsorg, og der det er ment at oppholdet skal være av kort varighet.

Fosterhjem rektangel

Et beredskapshjem er et privat hjem som er funnet særlig godt egnet til å ta imot barn/ungdom for akutt korttidsplassering.

Beredskapshjemmet er et midlertidig botilbud til barn og ungdom. Beredskapshjemmet har omsorgen for barnet/ungdommen inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller barnet flytter tilbake til sine biologiske foreldre.

Beredskapshjem skal kunne ta imot søsken deresom det er behov for dette og det er forsvarlig ut fra barnets omsorgsbehov og beredskapshjemmets kapasitet.

De fleste beredskapshjem har en tilknytning til en organisasjon (for eksempel en fosterhjemstjeneste eller en institusjon) der de mottar veiledning og oppfølging, og der de har et kollegialt fellesskap med andre familier.

 

Oppdatert av: Webmaster, 22. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS