Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på ett eller flere barn som av ulike årsaker for en kortere eller lengre periode ikke har mulighet til å bo hos sine biologiske foreldre.

Hvordan bli fosterhjem?

Dersom du er interessert i at ditt hjem skal bli et fosterhjem, ta kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste. Alle henvendelser til fosterhjemstjenesten er uforpliktende.

Fosterhjem rektangel

Et informasjonsmøte eller en samtale med fosterhjemstjenesten vil kunne avklare viktige spørsmål før man eventuelt går videre i fosterhjemsprosessen.

En oversikt over de ulike fosterhjemstjeneste-kontorene finner du her.

Egenpresentasjon

For å komme videre i fosterhjemsprosessen må en såkalt egenpresentasjon fylles ut. Denne får dere enten tilsendt/utlevert fra fosterhjemstjenesten eller den kan lastes ned ved å følge linken her. Egenpresentasjonen inneholder personlige opplysninger som gir fosterhjemstjenesten et førsteinntrykk av deg/dere som fosterhjem. Alle opplysninger som blir gitt til fosterhjemstjenesten behandles konfidensielt.

Etter innsendt egenpresentasjon starter fosterhjemstjenesten sitt vurderingsarbeid.

PRIDE grunnopplæring 

PRIDE er et opplærings- og rekrutteringsprogram i regi av fosterhjemstjenesten. Programmet gir en god mulighet til både å vurdere om dette er noe for deg/dere, samtidig som det gir grunnopplæring i fosterhjemsomsorg. Les mer om fosterhjemstjenestens grunnopplæring her.

For mer informasjon, se bufdir.no.

 

Oppdatert av: Webmaster, 22. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS