Livsbøker

En livsbok er en bok for barn og unge som må oppholde seg borte fra sine biologiske foreldrene over tid.

Fosterhjem rektangel

Livsboken er en beskrivelse av barnets liv. Boken kan være til hjelp for barnet når det skal plassere, sortere og bearbeide hendelser. I prosessen med å finne sin egen identitet, samt akseptere og lære å leve med sin fortid kan livsboken være et viktig redskap. Dersom barnet omplasseres til et nytt sted, vil de nye omsorgspersonene finne viktig informasjon om barnet i livsboken.

Innhold

Det finnes ingen regler for hva livsboken må inneholde. Boken kan fylles med ord, tegninger eller illustrasjoner, og utformingen kan skje av barnet alene, eller den kan utformes i fellesskap med voksne. En livsbok omhandler tidligere hendelser i barnets liv, situasjonen i nåtid, samt barnets tanker om fremtiden.

Utforming

Det finnes ingen regler for hvordan boken skal utformes - finn en variant som passer for barnet. Det følgende er eksempler på hvordan en livsbok kan utformes:

Tegning av livslinje

Alene eller sammen med andre kan barnet få tegne sin egen livslinje. Tanken er at barnet skal finne frem til sin historie, for eksempel ved å tegne alle husene barnet har bodd i, hvem som bodde i husene, og så videre. Kanskje erindrer barnet ting eller leker de hadde eller mat de pleide å spise. Ved å tegne på denne måten kan barnet få hjelp til å plassere hendelser og ting på en livslinje, det blir en del av barnets historie, og det blir lettere for barnet å forholde seg til når og hvor de forskjellige opplevelsene og minnene stammer fra.

Beskrivelse av barnets liv

Sammen med en voksen utformer man en kronoligisk oversikt over barnets liv. Man tar utgangspunkt i barnets fødsel og lager et livsløp basert på biologiske foreldre, andre omsorgspersoner, eventuelle fosterforeldre, forflytninger, og så videre. Illustrasjoner kan være med på å fremheve teksten, og boken kan gjerne utformes som en sammenhengende fortelling, som kan leses høyt for barnet.

Fotobok  

Et album eller en fotobok er en visuell måte å fremstille barnets liv på. Legg tekst til bildene som viser viktige hendelser i barnets liv.

Scrapbooking

Scrapbooking er en variant av en fotobok, der man i større grad enn bare bilder og tekst bruker andre remedier til å fortelle en historie. Kanskje man har postkort, billetter, brev eller andre ting som er viktig for å fortelle barnets historie? Man kan også lage hånd- og fotavtrykk av barnet i boken.

 

Oppdatert av: Webmaster, 22. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS