Assistert befruktning

Assistert befruktning er en samlebetegnelse på en rekke medisinske metoder som blir anvendt for å unnfange barn på andre måter enn ved samleie.

Spørsmål og svar vedrørende assistert befruktning

Her har vi samlet en del relevante spørsmål og svar vedrørende assistert befruktning.

Hvilke norske klinikker tilbyr assistert befruktning?

Seks offentlige norske sykehus tilbyr behandling i form av assistert befruktning, i tillegg til fire private klinikker. En oversikt over de norske klinikkene som tilbyr assistert befrukning finner du her.

Hvilken fertilitetsklinikk anbefaler Ønskebarn?

Valg av fertilitetsklinikk er en subjektiv vurdering. Klinikken som velges må sees i sammenheng med pasienten som skal behandles; sykdomshistorie, alder, bosted, samlivsform, og så videre. Vi i Ønskebarn anbefaler derfor ikke enkelte klinikker fremfor andre. Alle offentlige og private fertilitetsklinikker i Norge er seriøse aktører som kan vise til meget gode resultater. En oversikt over de norske klinikkene som tilbyr assistert befrukning finner du her.

Hva er ICSI?

ICSI er en forkortelse for intracytoplasmatisk spermieinjeksjon. Metoden kalles også for mikroinjeksjon, og er en IVF-teknikk hvor én enkelt sædcelle velges ut og injiseres i et egg. Les mer om ICSI her.

Hva er IVF?

IVF er en forkortelse for In Vitro Fertilisering, en metode som innebærer at ett eller flere egg hentes ut fra kvinnens eggstokker og befruktes utenfor kroppen, for deretter å settes tilbake i livmoren. Les mer om IVF her.

Hva er PESA?

PESA er en form for operativt sæduttak, som man utfører i tilfeller der det finnes normal produksjon av sædceller, men der finnes hindringer i sædlederne. Les mer om operativt sæduttak her.

Hva er TESA?

TESA er en form for operativt sæduttak, som utføres ved liten eller mistanke om svært nedsatt produksjon av sædceller. Les mer om operativt sæduttak her.

Hva er inseminasjon?

Inseminasjon er en assistert befuktningsmetode som består av innføring av sæd i kvinnens skjede eller livmorhals på annen måte enn ved seksuell omgang. Inseminasjon kan være aktuelt når mannen er befruktningsudyktig eller selv har eller er bærer av en alvorlig arvelig sykdom, eller når to kvinner er gift eller samboere i ekteskapsliknende forhold. Les mer om inseminasjon her.

Hva er AID?

AID er en forkortelse for "artificial insemination by donor" (inseminasjon av donorsæd). Denne metoden utføres med fersk eller frossen sæd fra annen giver enn partner. Les mer om inseminasjon og AID her.

Hva er AIH?

AIH er en forkortelse for "artificial insemination by husband" (inseminasjon av partners sæd). Denne metoden benyttes når kvinnen og mannen ønsker barn, men ikke får til dette ved vanlig seksuell omgang. Les mer om inseminasjon og AIH her.

Hva er eggdonasjon?

Eggdonasjon innebærer at man gjennomfører befruktning utenfor kroppen ved hjelp av eggceller fra en annen kvinne. Les mer om eggdonasjon her.

Hva er sæddonasjon?

Å være sædgiver innebærer å gi sæd til en sædbank. Sæden oppbevares frossen og vil bli brukt til å hjelpe ufrivillig barnløse. Les mer om sæddonasjon her.

Hva er azoospermi?

Azoospermi innebærer at det ikke finnes sædceller i den ejakulerte spermen. Tilstanden oppleves hos 10-15 % av alle menn som kommer til utredning for infertilitet. Fertilitetsbehandling av menn med azoospermi kan for eksempel være såkalt operativt sæduttak. Les mer om operativt sæduttak her.

Har man rett til økonomisk godtgjøring ved assistert befruktning?

I Norge får man dekket størsteparten av utgiftene ved inntil 3 offentlige prøverørsforsøk. Egenandelen per forsøk er kr. 1.500,-. Ved infertilitetsbehandling kan HELFO dekke utgifter til hormonpreparater utover kr. 15.887,-. Dere må legge fram en erklæring fra spesialist (lege) som viser hvilken behandling dere får.

I tillegg kan man søke om støtte til assistert befruktnings-behandling fra et legat opprettet av et norsk ektepar.

Jeg trenger noen å prate med, hvem kan jeg kontakte?

Ønskebarn driver en egen rådgivningsttjeneste for ufrivillig barnløse. Les mer om rådgivningstjenesten vår her.

 

Oppdatert av: Webmaster, 27. januar 2014

 

Drevet med EasyPublish CMS