Assistert befruktning

Assistert befruktning er en samlebetegnelse på en rekke medisinske metoder som blir anvendt for å unnfange barn på andre måter enn ved samleie.

Eggdonasjon

Eggdonasjon innebærer at man gjennomfører befruktning utenfor kroppen ved hjelp av eggceller fra en annen kvinne. Denne formen for assistert befruktning er foreløpig ikke tillatt i Norge.

Eggdonasjon er en metode for assistert befruktning som ble mulig i kjølvannet av utviklingen av metoder for befruktning utenfor kroppen. Eggdonasjon innebærer at eggceller hentes ut fra en kvinne og befruktes med sæd fra partneren til mottakerkvinnen, som skal bli mor til barnet. En av de befruktede eggcellene settes deretter inn i livmoren til mottakeren, som på forhånd har fått behandling med hormoner slik at embryoet kan feste seg i livmorveggen.

Den norske bioteknologiloven forbyr eggdonasjon, men eggdonasjon er tillatt i over 20 andre europeiske land, inkludert Sverige, Danmark, Finland og Island.Flere politiske partier (blant annet Arbeiderpartiet) har høsten 2011 uttalt at de er positive til å innføre en lovendring på området.

Dessverre er det mangel på antall eggivere. Ventetiden varierer fra land til land, og må påregnes. Ved bruk at kjent donor (skaffet av mottaker) er det ingen ventetid.

Hvem trenger eggdonasjon?

Eggdonasjon er en nødvendig behandlingsmetode for kvinner som:

  • mangler eller har defekte eggstokker
  • ikke kan få barn som følge av sykdommer eller genetiske årsaker
  • har kommet i overgangsalderen (hos de fleste kvinner skjer dette i alderen 40-42 år)

Krav til mottaker

Det må være påvist at eggdonasjon er eneste mulighet for kvinnen til å få barn. Hun må gjennomgå forundersøkelser, blant annet for å bringe på det rene om hun kan gjennomføre et svangerskap. Hun må dessuten testes for HIV, hepatitt og smittsomme kjønnssykdommer.

Krav til giver

I de fleste land der eggdonasjon er mulig, må donor være mellom 18 og 35 år. Donor må testes for HIV, hepatitt, smittsomme kjønnssykdommer og arvelige sykdommer. I Danmark må donor selv være i IVF behandling og gi skriftlig samtykke til at hennes egg kan brukes til å hjelpe kvinner som ønsker eggdonasjon.

Så langt det er mulig, vil man forsøke å finne en donor som er mest mulig lik mottaker med hensyn til ytre trekk, hår- og øyenfarge, høyde og vekt.

I Danmark er det kun tillatt å bruke anonym giver. I England, Finland, Frankrike og Italia kan kjent donor benyttes (familiemedlem eller venninne).

Hvordan foregår eggdonasjon?

Både mottaker, partner og giver må gjennomgå samtaler med kvalifisert personale ved klinikken om de etiske og lovmessige sidene ved eggdonasjon.

Mottaker må gjennomgå hormonbehandling på forhånd med den hensikt å forberede livmoren på graviditeten. Lengden på hormonbehandlingen varierer og type behandling avhenger om mottaker har spontane menstruasjoner eller ikke.

Egg fra en giver befruktes via IVF med sperm fra mottakers partner. Dersom befruktningen er vellykket, blir de befruktede eggene satt opp i mottakers livmor etter omtrent 2 døgn. Selve prosedyren tar ikke mer enn 5-10 minutter og er smertefri. Svangerskapet forløper så på normal måte.

Mottaker vil være den biologiske og sosiale moren til barnet som vokser i hennes livmor og som hun senere føder. Partneren vil være både den genetiske og sosiale faren, ettersom sædcellene kommer fra ham. Barnets genetiske opphav på morssiden kommer fra donor (anonym eller kjent donor).

Sannsynlighet for å lykkes

Estimatene varierer fra land til land og fra klinikk til klinikk. Mange faktorer spiller inn, for eksempel årsaken til kvinnens barnløshet og antall egg som plasseres i livmor.

Hva koster eggdonasjon?

Kostnaden avhenger av hvilket land og klinikk man velger. Norske kvinner kan ikke behandles på utenlandske offentlige sykehus, og må derfor benytte utenlandske private klinikker. I tillegg til selve behandlingsutgiften kommer reise- og oppholdskostnader.

Les mer

Bioteknologinemnda vil tillate eggdonasjon i Norge

Arbeiderpartiet vil tillate eggdonasjon i Norge

 

Oppdatert av: Webmaster, 20. juni 2014

Drevet med EasyPublish CMS