Assistert befruktning

Assistert befruktning er en samlebetegnelse på en rekke medisinske metoder som blir anvendt for å unnfange barn på andre måter enn ved samleie.

Operativt sæduttak (PESA/TESA)

Menn med såkalt azoospermi (ingen sædceller i den ejakulerte spermen) kan behandles ved operativt sæduttak. En slik behandling innebærer at man henter ut sædceller enten fra bitestikkel eller testikkel, for deretter å utføre assistert befruktning i form av mikroinjeksjon (ICSI).

Assistert

Hvem trenger operativt sæduttak? 

10-15 % av alle menn som utredes for infertilitet har såkalt azoospermi. Azoospermi innebærer at det ikke finnes sædceller i den ejakulerte spermen. Dette kan skyldes manglende produksjon av sædceller i testiklene eller hindret transport av normale sædceller gjennom sædveiene (for eksempel etter sterilisering).

Modne sædceller kan ved operativt sæduttak hentes enten fra bitestikkel (PESA) eller testikkel (TESA).

Percutan Epidydimal Sperm Aspiration (PESA)

PESA er en svært enkel operasjon som man utfører i tilfeller der det finnes normal produksjon av sædceller, men der finnes hindringer i sædlederne. Ved dette inngrepet stikker man en liten nål i bitestikkelen, og sædvæske aspireres (trekkes opp) herfra. I de fleste tilfeller inneholder sædvesken sædceller.

Testicular Sperm Aspiration (TESA)

TESA utføres ved liten eller mistanke om svært nedsatt produksjon av sædceller. Ved dette inngrepet stikker man en liten nål i en av testiklene og aspirerer væske fra dem. I mer enn halvparten av alle tilfeller med nedsatt sædproduksjon vil man finne tilstrekkelig mengde sædceller i aspirert materiale.

Veien videre

I tilfeller med operativt sæduttak (PESA eller TESA) der man finner tilstrekkelig antall sædceller, kan man ved hjelp av mikroinjeksjon (ICSI) forsøke å oppnå graviditet.

I tilfeller der man ikke finner sædceller ved operativt sæduttak, anbefales sæddonasjon.

 

Oppdatert av: Webmaster, 22. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS