Assistert befruktning

Assistert befruktning er en samlebetegnelse på en rekke medisinske metoder som blir anvendt for å unnfange barn på andre måter enn ved samleie.

Norske fertilitetsklinikker

En rekke offentlige og private klinikker tilbyr behandling i form av assistert befruktning ved ufrivillig barnløshet. I Norge tilbyr seks offentlige sykehus assistert befruktning, i tillegg til fire private.

Norske offentlige sykehus som tilbyr assistert befruktning

 • Fertilitetssenteret ved Haugesund sykehus har behandlet pasienter ved hjelp av assistert befruktning siden 1985.
 • Seksjon for assistert befruktning ved Haukeland universitetssykehus i Bergen har behandlet pasienter ved hjelp av assistert befruktning siden 1987.
 • Reproduksjonsmedisinsk seksjon ved Oslo universitetssykehus har behandlet pasienter ved hjelp av assistert befruktning siden 1984. Oslo universitetssykehus er landets største fertilitetssenter.
 • Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital i Trondheim har behandlet pasienter ved hjelp av assistert befruktning siden 1984.
 • Fertilitetsklinikken Sør ved Sykehuset Telemark i Porsgrunn behandler pasienter ved hjelp av assistert befruktning.
 • IVF-enheten ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø har behandlet pasienter ved hjelp av assistert befruktning siden 1984.

For detaljert informasjon om behandlingstilbud og priser, se her.

Norske private klinikker som tilbyr assistert befruktning

 • Fertilitetssenteret i Oslo behandler pasienter ved hjelp av assistert befruktning.
 • Klinikk Hausken   i Haugesund, Bergen, Oslo og Stavanger  behandler pasienter ved hjelp av assistert befruktning og er den største private fertilitetsklinikken i Norge.
 • Medicus  i Trondheim behandler pasienter ved hjelp av assistert befruktning.
 • IVF-Klinikken Oslo  behandler pasienter ved hjelp av assistert befruktning.
 • Klinikk Spiren i Trondheim behandler pasienter ved hjelp av assistert befruktning

For detaljert informasjon om behandlingstilbud og priser, se her.

 

Oppdatert av: Webmaster, 28. januar 2015

Drevet med EasyPublish CMS