Adopsjon

Hvordan går det med adopterte barn?

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utformet en rapport om adoptivbarn, og hvordan det går med dem.

Rapporten oppsummerer nordisk forskning på nasjonalt og internasjonalt adopterte barn, ungdom og voksnes psykiske helse: Skiller de seg som gruppe fra normalbefolkningen når det gjelder kognitiv utvikling (intelligens, språkutvikling, skoleprestasjoner og lærevansker), psykisk helse og kontakt med hjelpetjenester? 

Rapporten fra Folkehelseinstituttet bekrefter at de aller fleste adoptivbarn går det bra med. Men, rapporten avdekkker også at noen adoptivbarn og deres familier har behov for oppfølging og hjelp etter adopsjonen.  Ønskebarn mener dette er en viktig rapport som mange burde lese, ikke minst politikere som har ansvar for adopsjonsfeltet i Norge. I følge Adopsjonsforum viser denne rapporten at det er et klart behov for et Kompetansesenter for adopsjon i Norge.

Ønskebarn har i flere år, på lik linje med adopsjonsforeningene fremmet behovet for et slikt kompetansesenter. Vi håper denne rapporten kan bidra til at ansvarlige myndigheter også ser at det er et behov for dette. Det er viktig at de familier som opplever at de trenger hjelp etter at de kommer hjem med barna får den hjelpen de og barna trenger. Behovene kan være sammensatte, og ofte opplever familier at de trenger mange ulike typer hjelp. Det er viktig for disse familiene at de opplever at de får adekvat hjelp når de trenger det.

Les mer om rapporten fra Folkehelseinstituttet her.

  

Oppdatert av: Webmaster, 27. november 2013

Drevet med EasyPublish CMS