Adopsjon

Anniken Huitfeldt er positiv til Ønskebarns innspill om adopsjon

Ønskebarn har mottatt et brev fra barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt hvor hun takker for våre innspill vedrørende adopsjon.

Anniken Huitfeldt orienterer i brevet om at det er nedsatt et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av adopsjonsfeltet og myndighetenes oppgaver og ansvar innenfor adopsjon. Tidsperspektivet fra søknad om adopsjon sendes, til adopsjonen er gjennomført, blir spesielt nevnt som et punkt det vil legges fokus på.

Vi i Ønskebarn tar dette som et godt tegn på at våre innspill og synspunkter vil bli tatt hensyn til i utvalgets videre arbeid.

 

Oppdatert av: Webmaster, 28. august 2008

Drevet med EasyPublish CMS