Adopsjon

Adopsjonsrelatert statistikk

I følge Statisktisk Sentralbyrå ble det i 2011 foretatt 491 adopsjoner i Norge. Tallet innbefatter både utenlands- og innenlands-adopsjoner, inkludert stebarns- og fosterbarns-adopsjoner.

I alt ble 297 barn adoptert fra utlandet i 2011. Nesten halvparten av barna ble adoptert fra Colombia og Kina, mange også fra Sør-Korea og Etiopia. Totalt sett var det omtrent like mange gutter og jenter blant de utenlandsadopterte i 2011. Mer enn halvparten av barna som ble adoptert var i aldersgruppen 0-2 år, omtrent 20 % var 3-4 år og omtrent 15 % 5 år eller eldre.

 

Oppdatert av: Webmaster, 15. mars 2012

Drevet med EasyPublish CMS