Adopsjon

Ventetid ved utenlandsadopsjon

Ventetiden fra man blir godkjent som adopsjonssøker av norske myndigheter til et spesifikt barn blir hentet hjem fra det foretrukne adopsjonslandet er veldig varierende.

Familie

Den generelle tendensen er at ventetiden ved utenlandsadopsjon er økende. En oversikt fra en av de norske adopsjonsforeningene viser at i 2011 fikk gjennomsnittsfamilien barnet hjem 3 år og 5 måneder etter at godkjenningen fra norske myndigheter forelå.

Under følger anslått ventetid i ulike adopsjonsland fra utstedelse av forhåndssamtykke til hjemhenting av barn: 

 • Bolivia: 4 år
 • Brasil: Varierende ventetid, kontakt din adopsjonsorganisasjon for mer informasjon
 • Bulgaria: 3 år
 • Chile: 2-3 år
 • Colombia: 3-4 år
 • Etiopia: 2-3 år
 • Filippinene: 3-4 år
 • India: 1-4 år
 • Kenya: 3 måneder
 • Kina: 4-6 år
 • Madagaskar: 2-3 år
 • Mali: 1 år
 • Nepal: 3 år
 • Peru: 2-3 år
 • Sri Lanka: 2 år
 • Sør-Afrika: 2-4 år
 • Sør-Korea: 2-3 år
 • Thailand: 3-5 år
 • Ungarn: 1-2 år

Tallene er hentet fra de norske adopsjonsorganisasjonene

 

Oppdatert av: Webmaster, 15. mars 2012

Drevet med EasyPublish CMS