Adopsjon

Saksgang ved innenlandsadopsjon

Noen få barn i Norge blir hvert år adoptert bort etter ønske fra de biologiske foreldrene. Par som ønsker å adoptere et barn som er født i Norge, må sende søknad om dette til Bufdir.

Familie

Slik går du frem ved søknad om samtykkeadopsjon av barn født i Norge

  1. Last ned og fyll ut søknadsskjema for adopsjon.
  2. Kontakt kommunen du bor i for å få utarbeidet en sosialrapport.
  3. Meld deg eventuelt på adopsjonsforberedende kurs.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

  • Vigselsattest/attest for inngått partnerskap
  • Fødselsattest for søkerne
  • Legeattest for søkerne, ikke eldre enn 6 måneder gammel
  • Egenerklæring helse for søkerne
  • Uttømmende politiattest for søkerne, ikke eldre enn 6 måneder gammel
  • Likningsattest for søkerne

Samtlige underskrifter i søknaden og vedlegg må bekreftes av offentlig tjenestemann eller advokat. Vedlegg skal være i original, med unntak av fødsels-, vigsels- og likningsattest, som skal være i bekreftet kopi.

Barneverntjenesten vurderer søkerne og kommer med en positiv eller negativ tilråding til adopsjon.

Søknaden oversendes fra kommunen til Bufdir.

Registrert inntil ett år

Søknaden blir lagt i et eget register i påvente av en eventuell tildeling av et barn. Her kan den ligge i ett år. Dersom søkerne ikke har fått tildelt et barn i løpet av dette året, vil søknaden bli fjernet fra registeret. Man kan ikke registreres på nytt senere. Dersom man har fått tildelt et barn i løpet av dette året, kan man senere søke på nytt om søsken til dette barnet.

Parallelle søknader

Det er mulig å søke om utenlandsadopsjon og adopsjon av norskfødt barn samtidig. Når søknaden om adopsjon av barn fra utlandet er klar til å sendes ut av Norge, må søkerne bestemme seg for hvilken søknad de ønsker å prioritere. Dersom man fortsetter prosessen i forhold til utenlandsadopsjon, vil søknad om adopsjon av norskfødt barn bli fjernet fra det norske registeret. Dersom man fortsetter prosessen i forhold til norskfødt barn, må adopsjonsforeningen utsette utsendelse av søkernes dokumenter til utlandet.

Les mer

Bufetat om adopsjon av barn født i Norge (samtykkeadopsjon)

 

Oppdatert av: Webmaster, 21. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS