Adopsjon

Norske adopsjonsorganisasjoner

Som hovedregel skal utenlandsadopsjoner skje gjennom en godkjent, norsk adopsjonsorganisasjon. I Norge finnes tre slike organisasjoner.

Adopsjonsorganisasjoner

Man må ha en såkalt formidlingsbekreftelse fra en av disse adopsjonsorganisasjonene før man kan starte selve prosessen med å adoptere.

Adopsjonsforum

 • Adopsjonsforum har formidlet adopsjon fra utlandet siden 1972. Foreningen er Norges største formidler av adopsjon fra andre land. Totalt har over 9.000 barn fått familie i Norge med Adopsjonsforums hjelp.
 • Adopsjonsforum formidler adopsjonskontakt i 10 land fordelt på fire verdensdeler: Latin-Amerika, Asia, Afrika og Øst–Europa.
 • Adopsjonsforum er en medlemsbasert forening med lokalavdelinger spredt over hele landet.
 • Administrasjonen ligger i Oslo.
 • Adopsjonsforums nettside finner du her.

InorAdopt

 • InorAdopt har formidlet adopsjon fra utlandet siden 1989.
 • InorAdopt formidler adopsjonskontakt i fem land: Bulgaria, Burkina Faso, Kina og Ungarn.
 • InorAdopt er en medlemsbasert forening med lokalavdelinger spredt over hele landet.
 • Administrasjonen ligger i Kristiansand.
 • InorAdopts nettside finner du her.

Verdens Barn

 • Verdens Barn har sin opprinnelse i Norsk Koreaforening, som ble stiftet i 1953. Norsk Koreaforening fikk i 1969, som første organisasjon i Norge, bevilling for adopsjonsformidling fra Korea til Norge. Da foreningen i 1978 ønsket å utvide virksomheten til flere land, ble adopsjon og hjelpearbeid skilt ut i en egen avdeling som fikk navnet Verdens Barn.
 • Verdens Barn formidler adopsjonskontakt i fem land: India, Kina, Sør-Korea, Thailand og Sør-Afrika. 
 • Verdens Barn er en medlemsbasert forening med lokalavdelinger spredt over hele landet.
 • Administrasjonen ligger i Oslo.
 • Verdens Barns nettside finner du her

 

Oppdatert: 20 juni, 2017

Drevet med EasyPublish CMS