Adopsjon

Adopsjonsforberedende kurs

Førstegangs adoptivsøkere i hele landet har mulighet til å delta på adopsjonsforberedende kurs i regi av Bufetat. Hensikten er å forberede adoptivforeldre slik at de står bedre rustet til å ta imot barnet. Kurset er gratis.

Familie

Adopsjonsforberedende kurs er prosessorientert, og din egen innsats er derfor avgjørende for å få et fullgodt utbytte av kurset. Formen veksler mellom innledninger, gruppediskusjoner, paroppgaver og film. Dere vil kanskje oppleve at det stilles flere spørsmål enn det gis svar.

Krav til deltagerne

For å kunne delta på adopsjonsforberedende kurs kreves det at man oppfyller lovens objektive krav til å kunne adoptere. Det betyr at man må være gift for å kunne adoptere sammen og at alle som deltar må ha fylt 25 år.

Kursledere

Hvert kurs har to kursledere, en kvinne og en mann. Dere møter kursledere som byr på seg selv og sine erfaringer. Minst en av kurslederne har personlig erfaring enten som adoptivforelder eller som adoptert.

Tid og sted

Kurset er lagt opp som et overnattingskurs og går over to helger (lørdag formiddag til søndag ettermiddag) med ca. 4 ukers mellomrom. Alle må delta begge helger, fra kursets begynnelse til kursets slutt. 

Første kurshelg handler først og fremst om:

  • Motiv for adopsjon
  • Barnets bakgrunn
  • Tilknytningshistorie, egen og barnets

Andre kurshelg er mer fremoverrettet, og omhandler:

  • Hentereisen og første tiden med barnet
  • Livet som adoptivfamilie
  • Ventetiden

Les mer om adopsjonsforberedende kurs her.

 

Oppdatert av: Webmaster, 21. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS