Adopsjon

Sosialrapporter

En sosialrapport er et viktig verktøy ved avgjørelse om adopsjon. Sosialrapporten vurderer søkerne for eksempel med tanke på boforhold, familieliv, sosialt miljø, oppvekstmiljø og motiv for å adoptere.

Familie

Ansatte ved din lokale barnevernstjeneste utarbeider en sosialrapport i forbindelse med søknad om adopsjon. Sosialrapporten er det viktigste dokumentet i en adopsjonssøknad.

Sosialrapporten baseres på bakgrunn av intervju/samtaler med søkerne. Minimum to besøk foretas i hjemmet.

Sosialrapporten har en faktadel og en vurderingsdel, og den skal gi en konklusjon på om søkerne anbefales for godkjenning til adopsjon eller ikke.

Vurderingsdelen skal for eksempel kartlegge:

  1. Oppvekst, familieforhold, yrkeserfaring, interesser, vandel
  2. Økonomi
  3. Boforhold og oppvekstmiljø
  4. Sosialt miljø
  5. Helse
  6. Ekteskap og familieliv
  7. Motiv for å adoptere
  8. Kunnskap om og erfaring med barn

Les mer

Bufetats skjema for sosialrapport kan lastes ned her.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets veiledningshefte om utarbeidelse av sosialrapport ved søknad om adopsjon kan lastes ned her.

 

Oppdatert av: Webmaster, 21. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS