Adopsjon

Lover og regler

Retningslinjer rundt adopsjon, både utenlandsadopsjon og samtykkeadopsjon (adopsjon av barn født i Norge) er nedfelt i Lov om adopsjon (adopsjonsloven).

Familie

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har et overordnet ansvar på adopsjonsfeltet, inkludert forvaltningsansvaret for Adopsjonsloven. Departementet utarbeider forskrifter og rundskriv til Adopsjonsloven. Les mer om departementets ansvarsoppgaver i forbindelse med adopsjon her.

Lov om adopsjon (adopsjonsloven) finner du her.

 

Oppdatert av: Webmaster, 21. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS