Adopsjon

Hva er forskjellen på adopsjons- og fosterforeldre?

Ved en adopsjon overtar de nye foreldrene både omsorgsansvaret og foreldreansvaret for barnet. Ved en fosterhjemsplassering har barneverntjenesten overtatt omsorgsansvaret for barnet, og de gir dette omsorgsansvaret videre til fosterforeldrene. De biologiske foreldrene beholder da foreldreansvaret for barnet, men de har ikke det daglige omsorgsansvaret.

Fosterhjem rektangel

Et fosterbarn har altså to sett foreldre: ett par fosterforeldre som har den daglige omsorgen, og ett sett biologiske foreldre som har foreldreansvaret.

Hvis fosterforeldrene ønsker å adoptere fosterbarnet må de biologiske foreldrene si fra seg eller bli fradømt foreldreansvaret.

 

Oppdatert av: Webmaster, 21. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS