Adopsjon

Tilknytningsproblematikk

Tilknytningsproblematikk et tilbakevendende tema gjennom oppveksten til ethvert barn. For familier med fosterbarn eller adoptivbarn er denne tematikken særlig aktuell.

Fosterhjem rektangel

Mange fosterbarn og adoptivbarn har sterke livserfaringer, til tross for sin unge alder. De fleste har også opplevd brutte relasjoner til nære omsorgspersoner. Disse barna har et særlig behov for stabile, tydelige og trygge voksne.

Å jobbe med tilknytningsproblematikk er tidkrevende arbeid, og kan noen ganger føles vanskelig og uoverkommelig. Barn som strever med tilknytning har et stort behov for kjærlighet, nærhet og omsorg - tilliten til voksne omsorgspersoner må gjenopprettes.

Det finnes mange måter å jobbe med tilknytning på, og mange teorier og metoder. Alle barn og familier er forskjellige, derfor er det viktig å finne den måten og de metoder som passer til hvert enkelt barn og hver enkelt familie.

Sett grenser og informer omverden

Når man får omsorg for barn med tilknytningsvansker og en livshistorie med mange brutte relasjoner, er det ikke bare den alle nærmeste familie - mor, far og søsken - som berøres. Det å få et barn med tilknytningsproblemer har også stor innvirkning på den øvrige familien, barnehagen, skolen og venner. Det er ikke alltid lett for andre utenforstående å forstå eller se nødvendigheten av de tiltak som må til når man jobber med tilknytningsskadde barn. Kanskje får man følelsen av at familie og venner ikke forstår viktigheten av tiltakene eller grensene man setter på vegne av barnet eller familien. Det er likevel viktig å sette disse grensene, og prøve å få menneskene rundt familien til å forstå at det kommer en tid hvor de også skal få være en viktig del av familien - vise glede, omsorg og kjærlighet for barnet. Det viktigste er at fremdriften skjer på barnas, og ikke på ivrige familiemedlemmers og venners premisser.

Som omsorgsperson er det viktig å være tydelig og å sette grenser, selv om dette innebærer at man møter reaksjoner både fra barnet og andre voksne som ønsker å være nær barnet. Våg å si nei til en farmor som vil ha barnet på fanget, våg å si nei til en tante som bare vil skifte bleie, våg å avslå besøk, dersom barnet trenger tid for seg selv eller med dere.

For mange er tilknytningsproblematikk ukjent territorium. Ved å være åpen om utfordringene, forklare bakgrunnen for at det kun er mor og far som skal trøste, mate og stelle, gir man øvrige personer mulighet til å forstå prinsippene i tilknytningen. De fleste forstår viktigheten av dette når man forklarer behovet og tanken om at barnet først og fremst må knytte seg til de nye foreldrene, og forstå hvem som er de primære omsorgspersonene. Først når disse viktige relasjonene er opprettet kan barnet begynne å forholde seg til andre.

Tilknytningsfremmende aktiviteter

Holde hender

I tillegg til å følge konkrete teorier og metoder, gjerne i samarbeid med fagfolk, bruker mange familier opplevelser, samspillsituasjoner, diverse leker og materiell i sitt arbeid med tilknytningsproblematikk.

Aktiviteter kan fremme og styrke båndet mellom de primære omsorgspersonene og barnet. Aktiviteter medfører samspill og samarbeid, og produktet er noe man har fått til sammen. Dette kan være med på å styrke følelsen av tilhørighet og fellesskap, og er viktige grunnsteiner i et god samspill mellom barn og voksne. Eksempler på tilknytningsaktiviteter kan være:

  • Brettspill
  • Puslespill
  • Bygging med klosser, lego og togbane
  • Matlaging

Barn som har mange brutte relasjoner bak seg trenger å lære seg at de nye omsorgspersonene er til å stole på, at de ikke kommer til å forlate barnet, og at de vil gi barnet ubetinget omsorg og kjærlighet. For mange barn er det skremmende og vanskelig å gå inn i nære relasjoner, og man kan se på det som en redsel barnet har for at denne person også skal bli borte - slik det tidligere har erfart. Mye tid til kos, stell og nærhet er viktig. Å skape nærhet til barnet kan man for eksempel oppnå ved å:

  • Bade sammen
  • Synge sammen
  • Lese bøker sammen
  • Sette av god tid til stell og legging

Enkelte lekebutikker har spesialavdelinger med pedagogisk materiell. Her finner man barnebøker med forskjellige tema som omhandler tilknytning, følelser, språk og kulturforskjeller.

 

Oppdatert av: Webmaster, 21. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS